Pacients » Dona sense parella masculina

Dona sense parella masculina

 

En la societat actual cada vegada és més freqüent que les dones recorrin a la maternitat sense la participació d’una parella masculina. Aquesta opció està contemplada en la llei 14/2006, on s’especifica que qualsevol dona podrà ser usuària o receptora de tècniques de reproducció assistida amb independència del seu estat civil i orientació sexual.

FecunMed tenim una llarga experiència ajudant a les dones sense parella masculina a tenir fills, procurant apropar els tractaments més senzills i eficaços possibles.

Abans de l’aplicació de qualsevol tècnica de reproducció assistida serà necessari realitzar un estudi de la dona que ens ajudarà a orientar el tractament més convenient a seguir. Moltes d’aquestes dones no tenen problemes de fertilitat, amb la qual cosa simplement necessiten l’ús de semen de donant. La selecció de donants per part dels Bancs de Semen es fa sobre la base d’un estudi rigorós que comprèn controls seminals i controls sanitaris per minimitzar el risc de transmissió de malalties infeccioses i hereditàries. El Banc de Semen també intentarà proporcionar mostres amb la màxima similitud immunològica i física.