Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Preservació » Congelació embrionària

 

Congelació embrionària

Aquells embrions morfològicament viables que no han estat transferits durant una Fecundació In Vitro poden ser congelats. Aquest procés permet la conservació d’aquests embrions durant llargs períodes de temps, preservant la seva integritat física i funcional, i sense que es deteriorin amb el pas del temps.
La congelació es realitza només en aquells embrions que presenten una bona morfologia, ja que embrions amb un aspecte deficient tenen molt poques possibilitats de superar el procés amb èxit. Tot i això, alguns dels embrions congelats amb bona morfologia tampoc sobreviuen a la seva descongelació.

Els embrions s’emmagatzemen submergits en uns contenidors amb nitrogen líquid, fet que els proporciona una estabilitat de temperatura a -196 º C. Aquests contenidors degudament protegits i gestionats s’anomenen Bancs d’Embrions, i disposen d’uns sistemes de fàcil identificació i localització de les mostres emmagatzemades.

Els embrions poden ser descongelats i transferits en qualsevol moment, quan ho desitgi la parella o pacient. Això permet a aquestes parelles o dones disposar de segones oportunitats per aconseguir un embaràs o buscar una segona gestació sense necessitat de realitzar un nou procés de Fecundació In vitro.