Avís legal

FecunMed – Centre de Reproducció Assistida del Vallès, S.L. es compromet a mantenir totes les dades que els usuaris ens proporcionen en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades personals (Reglament UE 2016/679). Aquestes dades personals seran utilitzades exclusivament per a la finalitat indicada en el formulari que l’usuari omple.

FecunMed – Centre de Reproducció Assistida del Vallès, S.L., no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat causats per l’ús de versions no actualitzades de navegadors o les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per una configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena la nostra empresa.

Aquest lloc web té la missió d’oferir informació veraç a tots aquells que busquen informació sobre Reproducció Assistida i els seus tractaments. La informació present al web no substitueix si no que complementa la relació entre el professional sanitari i el pacient. En cas de dubte, consulti el seu professional sanitari de referència.

Els pacients de FecunMed – Centre de Reproducció Assistida del Vallès, S.L. podran exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud per correu electrònic a: fecunmed@fecunmed.com o a la direcció postal: FecunMed, Pl. Pau Casals, S/N, Edifici mútua del Carme 3a Planta, 08401-Granollers