Fertilitat » Salut Reproductiva

Salut reproductiva

 

L’interès per la pràctica de la medicina preventiva és creixent en tots els àmbits de la salut. En reproducció també es pot parlar d’unes conductes i d’uns hàbits recomanables, algunes des de la infància, per protegir la fertilitat. A continuació es descriuen alguns:

 

• Correcció quirúrgica de la fimosi en el nen.

• Adquisició de dietes sanes equilibrades, per tal d’evitar l’obesitat o un pes corporal anormalment baix, ja que poden originar trastorns endocrins que afecten la capacitat reproductiva.

• Evitar la roba excessivament ajustada que pressioni els genitals externs

• Evitar esports de competició que poden suposar esforços insans i que poden provocar en les noies adolescents una falta d’ovulació de vegades difícil de revertir. És un aspecte a considerar en atletes d’alta competició.

• El consum de drogues, especialment les anomenades dures, provoca importants afectacions del sistema nerviós, a més d’altres efectes adversos. Les complicacions reproductives també són possibles en els casos d’addicció, per la seva repercussió neuroendocrina.

• El consum elevat d’alcohol pot donar lloc a problemes reproductius, tant en l’home com en la dona. Poden comportar esterilitat i infertilitat, a més de problemes sexuals (trastorns de l’erecció i de la libido) i riscos greus per al curs de la gestació i per al futur nadó.

  • El tabaquisme pot comportar problemes reproductius en l’home, però sobretot en la dona, en qui pot produir una reducció de la reserva ovàrica d’una forma precoç i un empitjorament del pronòstic. Així mateix, és un factor de risc afegit d’avortament, malformacions, retard de creixement fetal i patiment durant el curs de la gestació i del part.
  • Prevenció de les malalties de transmissió sexual. Alguns bacteris agressius sobre les trompes de Fal·lopi, com les clamídies, els micoplasmes i el gonococ, poden deixar lesions permanents que alteren la seva funcionalitat. El virus del papil·loma pot requerir la pràctica de conitzacions sobre el coll de l’úter, amb les conseqüents dificultats reproductives. La millor prevenció és l’ús de preservatiu durant les relacions sexuals de risc.

El tabaquisme pot comportar problemes reproductius en l’home, però sobretot a la dona.

La millor prevenció és l’ús del preservatiu durant les relacions sexuals de risc.

  • No es creu que l’ús dels anticonceptius per si mateix dificulti posteriorment la consecució de la gestació. L’ús dels anovulatoris o del DIU, ben controlats, no tenen perquè comportar una posterior esterilitat.
  • S’ha atribuït a l’estrès l’origen d’alguns casos d’esterilitat. De fet, en estats sostinguts d’ansietat i ritmes de vida molt accelerats, es poden donar trastorns tant sexuals (que afecten el ritme de les relacions) com neuroendocrins, amb repercussions sobre les ovulacions i la qualitat seminal. En aquests casos, un canvi d’estil de vida podria facilitar la consecució de gestacions espontànies.
  • En les dones, el retard en el moment de buscar l’embaràs provoca que moltes d’elles tinguin ja, en aquest moment, una reserva ovàrica reduïda, i per tant, una menor fertilitat. Aquest fenomen és cada dia més freqüent, a causa de les circumstàncies socials que ens envolten.