Pacients » Avortament de repetició

Avortament de repetició

 

Possiblement, pocs problemes ginecològics resulten tan frustrants per a la dona i la seva parella com l’avortament de repetició.

L’avortament espontani és la complicació més freqüent de l’embaràs, i es produeix en un 15% de les gestacions.

Es parla d’avortament de repetició quan s’han produït dos o més avortaments espontanis consecutius. Aquesta situació fa recomanable l’inici de l’avaluació de la parella o la dona, ja que si bé hi ha la possibilitat que el factor causant sigui l’atzar, el més probable és que hi hagi algun agent causal. Com més avortaments consecutius s’hagin produït, més possibilitats hi haurà de què existeixi una patologia que els origini, i per tant, serà cada vegada més probable que es torni a produir la pèrdua de gestació en cada nou embaràs.

La sistemàtica exploratòria de la parella amb avortaments de repetició ha d’incloure histerosalpingografia, histeroscòpia en alguns casos, cariotip en l’home i la dona, meiosi en l’home (biòpsia testicular o en semen), biòpsia endometrial, determinació analítica en sang de nivells hormonals, serologia infecciosa i determinació d’anticossos antifosfolipídics.