Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Pacients » Riscos i complicacions de la reproducció assistida

Riscos i complicacions de la reproducció assistida

 

Els tractaments de reproducció assistida (T.R.A.) són en general procediments de baix risc. Algunes de les complicacions poden ser controlables si es modula la intensitat de l’estimulació ovàrica efectuada o si es redueix el nombre d’embrions a transferir (en una FIV). Unes altres, com l’embaràs ectòpic i l’avortament, depenen de factors molt poc controlables.

Les complicacions i riscos més comunament observats són:

 

Síndrome d'hiperestimulació ovàrica (SHO)

Consisteix en una resposta exagerada dels ovaris als tractaments d’estimulació ovàrica.

Es caracteritza per un augment de la mida dels ovaris juntament amb un desenvolupament de nombrosos cossos lutis (fol·licles ovulats) i per l’acumulació de líquid en l’abdomen i zona pleural en els casos més greus.

Requereix assistència mèdica i un seguiment clínic estricte. La incidència del SHO varia en diferents publicacions entre un 0,6-14% dels cicles de FIV amb transferència embrionària (FIV-ET), i la freqüència del seu estadi més greu s’estima entre un 0,2-5 % segons els criteris d’identificació emprats.

En les hiperestimulacions més lleus pot ser suficient un control i tractament ambulatori, però en els casos d’hiperestimulació greu les quantitats de líquid acumulades poden ser molt notables i poden aparèixer trastorns vasculars, de la funció renal i hepàtica. Aquests últims casos requereixen hospitalització.

Encara que de vegades es produeixen hiperestimulacions de forma imprevisible, els casos amb major risc de patir una hiperestimulació podran ser detectats per l’observació ecogràfica d’un creixement fol·licular molt nombrós juntament amb nivells d’estradiol molt elevats durant els controls de l’estimulació ovàrica.

Ocasionalment, doncs, les estimulacions ovàriques han de ser cancel·lades per a prevenir una probable hiperestimulació.

En d’altres ocasions es pot arribar a concloure l’estimulació i a realitzar la FIV però es criopreservaran tots els embrions per a minimitzar els efectes d’una possible hiperestimulació, ja que l’assoliment d’un embaràs agreuja la síndrome.

L'embaràs ectòpic

Es tracta de la ubicació d’una gestació fora de la cavitat uterina, habitualment en la trompa de Fal·lopi. La seva freqüència quan s’utilitza la FIV és superior a l’existent en els embarassos espontanis (al voltant d’un 5%), i és a causa de la possible migració de l’embrió des de la cavitat uterina cap a la trompa. Aquest fenomen s’observa amb major incidència en dones amb trompes lesionades.

L'avortament espontani

Se situa al voltant d’un 15-20% de les gestacions aconseguides després d’aplicació de T.R.A., sent similar a la incidència d’avortament existent en els embarassos en la població general. És notori que el risc d’avortament augmenta amb l’edat de la dona i en parelles portadores de desordres genètics somàtics o en els seus gàmetes.

L'embaràs múltiple

L’estimulació ovàrica en les inseminacions i la transferència de diversos embrions en el curs d’una FIV provoca que la incidència d’embaràs múltiple després de l’aplicació de les tècniques de reproducció assistida (les estadístiques globals dels centres de reproducció la situen al voltant d’un 20-25% dels embarassos) sigui superior a la incidència existent en la població general.

Els embarassos múltiples, especialment aquells de més de 2 fetus, són una complicació greu que suposa riscos físics per a la mare i els fetus, per la qual cosa cal evitar-los al màxim.

Riscos específics existents en les dones d'edat avançada

En les dones d’edat avançada s’incrementen de forma notable les complicacions durant l’embaràs (gestosi, insuficiència renal, diabetis, part prematur, avortament i malformacions), que poden repercutir en la salut de la mare i la futura descendència.

Risc de transmissió anomalies cromosòmiques a la descendència

Especialment en alguns casos d’esterilitat masculina greu, s’observa un lleu increment de la proporció d’anomalies cromosòmiques en la descendència a causa d’anomalies que presenten els progenitors. En aquestes circumstàncies seria fins i tot possible transmetre l’esterilitat a la descendència a l’aconseguir un embaràs mitjançant l’aplicació de tècniques de reproducció assistida.

El petit increment d’incidència de malformacions en les gestacions procedents de reproducció assistida no és a causa de les manipulacions rebudes en el procés, sinó a la major incidència de desordres genètics que presenta la població amb problemes d’esterilitat.

Riscos psicològics

Els símptomes d’ansietat i depressió no són infreqüents durant l’aplicació dels tractaments, i especialment poden manifestar-se quan existeix un fracàs d’aquestes tècniques. És possible que sorgeixin també dificultats en la relació de parella (sexuals i emocionals). Per això, comptem en el nostre centre amb el suport d’una psicòloga especialitzada en reproducció, que us podrà ajudar en aquests moments.

Altres riscos que es poden produir excepcionalment
  • infecció genital
  • hemorràgies o lesions viscerals en el curs de la punció fol·licular
  • torsió o trencament dels ovaris
  • riscos derivats de l’anestèsia