Pacients » Visita andrològica i estudi de l’home

 

Visita andrològica i estudi de l’home

Recomanem fer una visita andrològica en aquells casos en què s’hagi detectat l’alteració significativa d’algun dels paràmetres del seminograma o bé indicis de patologies anatòmiques o de la funció ejaculatòria.

En aquests casos, el nostre andròleg realitzarà l’estudi complet de l’home, que consta d’una exploració física, d’una analítica hormonal, de l’avaluació clínica del seminograma, així com d’una valoració dels vostres antecedents mèdics personals i familiars. Tota aquesta informació ajudarà a andròleg a establir el diagnòstic i, si és factible, determinar el tractament més adequat al vostre cas.

En alguns casos, depenent de les alteracions observades en el seminograma, en l’exploració física o en els antecedents clínics, serà necessari realitzar alguna prova complementària, com una biòpsia testicular o estudis genètics, que ens permetin establir les causes de l’esterilitat i el seu millor terapèutica.