Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Preservació » Congelació dels oòcits

Congelació dels oòcits

Existeixen algunes situacions tant en l’home com en la dona, en què la seva fertilitat futura pot quedar seriosament compromesa. L’avenç de la ciència en l’àmbit de la reproducció assistida ha permès donar resposta a l’esperança de preservar la fertilitat en aquest casos.

En la dona, la tècnica de la vitrificació dels oòcits ens possibilita conservar-ne la viabilitat i el potencial reproductiu.

La preservació de la fertilitat femenina està indicada en diverses situacions:

  • Motius mèdics: per exemple, prèviament a l’extirpació quirúrgica dels ovaris o quan es vulgui evitar l’efecte nociu d’alguns tractaments oncològics sobre els ovaris.
  • Preservació de la fertilitat: en aquells casos en què d’altres causes personals facin retardar la maternitat.
    A partir dels 35 anys hi ha una disminució del potencial fèrtil de la dona, degut a la reducció tant de la quantitat com de la qualitat dels oòcits. És per això que la vitrificació d’oòcits és una bona opció per preservar les opcions de fertilitat evitant l’efecte de l’edat.

Conscients d’això, a FecunMed et facilitem l’opció de decidir TU el millor moment per ser mare.

 

 

 

FASES

Estimulació ovàrica

Consisteix en administrar uns fàrmacs hormonals seguint una pauta mèdica totalment personalitzada. D’aquesta manera s’augmenten el nombre d’oòcits madurs al ovari.

Els nostres ginecòlegs especialistes en reproducció controlen exhaustivament l’estimulació mitjançant ecografies vaginals i analítiques de sang.

Quan la mesura dels fol·licles i els nivells d’hormona en sang són els adequats, es programa finalment l’extracció dels oòcits.

Extracció dels oòcits

Els oòcits madurats durant l’estimulació s’extreuen mitjançant una petita intervenció ambulatòria controlada ecogràficament.

Aquesta intervenció dura aproximadament uns 15 minuts i es realitza sota una sedació suau per tal de què la pacient no noti cap tipus de molèstia. Posteriorment, la pacient estarà en observació unes poques hores. Se li donarà l’alta aquell mateix matí.

Vitrificació

La vitrificació és la tècnica que ens permet criopreservar els oòcits. Immediatament després, els oòcits són emmagatzemats fins al seu ús seguint un sistema que proporciona una total traçabilitat.

La taxa d’embaràs amb oòcits vitrificats és molt similar a la que s’aconsegueix utilitzant oòcits en fresc.

Avança’t al teu futur!