Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Sobre FecunMed » Especialistes

Especialistes en reproducció assistida

Coneix-nos

Gràcies a la confiança dipositada pels pacients i pels professionals de la medicina com tu, FecunMed avança des de l’any 2001.

Des dels nostres inicis ens hem dedicat de forma exclusiva i altament especialitzada al diagnòstic i tractament integral de l’esterilitat i la infertilitat, tot oferint un tracte personalitzat i l’atenció individualitzada per als nostres pacients.

L’equip humà de FecunMed estem sempre a la teva disposició per tal d’orientar-te i informar-te sobre qualsevol aspecte de l’àmbit de les tècniques de reproducció assistida.

A més, et recordem que a FecunMed tens les portes obertes per poder visitar el centre i conèixer directament tant les tècniques que realitzem com els professionals que hi treballem.

Per què confiar als teus pacients?
Sabem l’important que són els teus pacients per a tu. Sabem que professionalment sempre t’impliques al màxim. Nosaltres també.
Oferim els millors resultats

A FecunMed estudiem, preparem, planifiquem i duem a terme cadascun dels nostres casos d’una manera personalitzada, minuciosa i exhaustiva.

Treballem amb el màxim nivell d’excel·lència, actualitzem permanentment els nostres recursos materials, organitzatius i la formació i coneixements del nostre personal. Això ens fa ser un dels centres de reproducció assistida amb millors resultats.

Relació amb centres docents universitaris
Gràcies a l’excel · lència tècnica i científica dels professionals que treballem a FecunMed, hem establert convenis de col · laboració docent amb centres universitaris de prestigi, com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Escola Superior de Ciències de la Salut, al Tecnocampus Mataró -Maresme, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta col · laboració es basa en la formació específica en el camp de la reproducció humana assistida de futurs professionals del camp de la salut (infermeria, biologia i medicina).
Oferim un tracte humà, proper i personalitzat

Sovint el diagnòstic i el tractament de l’esterilitat poden comportar sentiments d’angoixa o incertesa.

Conscients de la importància d’aquest fet, a  FecunMed acompanyem als pacients al llarg d’aquest procés, proporcionant-los la informació que necessiten, un tracte càlid, humà i proper, i el suport professional i afectiu que necessiten.

La qualitat per davant

Perquè volem oferir garanties de seguretat i qualitat en els processos que realitzem i en l’atenció al pacient, a  FecunMed hem implantat diverses estratègies.

Disposem de l’acreditació ISO 9001, un sistema de gestió de qualitat que mitjançant auditories externes anuals supervisa els nostres processos, tant clínics com de laboratori, i certifica la seva adequació a aquesta norma internacional.

La implantació del sistema de qualitat és també una eina molt útil per progressar en la millora dels nostres serveis i en la vostra satisfacció. Estem oberts i atents als vostres suggeriments per millorar dia a dia la nostra atenció i el nostre servei. És per això que disposem d’enquestes de satisfacció per poder detectar i donar resposta a aquestes necessitats.

Disposem també de l’acreditació Sanitat Excel · lent Privada (SEP). El model SEP és una integració de models de qualitat a mida de la sanitat privada. Aquest model contempla:

  • Compliment de la norma ISO 9001:2008
  • Avaluació amb el model EFQM: 2003
  • Integració d’ètica, qualitat, seguretat, salut, higiene i medi ambient
  • Definició de recursos estructurals, d’organització, de mitjans i d’informació
  • Definició de serveis, pràctiques i protocols
  • Consulta de la satisfacció del pacient i del personal
  • Gestió dels riscos professionals
  • Gestió de la innovació
  • Treball en equip
  • Mesurament i millora contínua del funcionament i de la qualitat cientificotècnica del servei.

Amb el compromís de ser transparents, a  FecunMed participem voluntàriament en el Registre Nacional de Centres de Reproducció Assistida de la SEF (Societat Espanyola de Fertilitat). Aquest registre fa públics els resultats dels centres participants, i els sotmet a auditories externes periòdiques per certificar les seves dades.