Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Sobre FecunMed » Per què FecunMed?

Per què FecunMed?

Perquè a  FecunMed ens interessa la teva felicitat, ens preocupen els teus problemes i intentarem fer tot el possible per ajudar-te. Al nostre centre trobaràs un equip mèdic altament especialitzat en la fertilitat que realitzarà el teu diagnòstic i buscarà el tractament més adequat per a cada cas.

Oferim els millors resultats

 

A FecunMed estudiem, preparem, planifiquem i duem a terme cada un dels nostres casos d’una manera personalitzada, minuciosa i exhaustiva. Treballem amb el màxim nivell d’excel·lència, actualitzem permanentment els nostres recursos materials organitzatius i la formació i coneixements del nostre personal. Això ens porta a ser un dels centres de reproducció assistida amb millors resultats.

Tenim un tracte proper i humà
Sovint el diagnòstic i tractament de l’esterilitat poden comportar sentiments d’angoixa o incertesa. Conscients de la importància d’aquest fet, A  FecunMed us acompanyem al llarg d’aquest procés, proporcionant-vos la informació que us calgui, un tracte càlid, humà i proper, i el suport professional i afectiu que necessiteu.
Estareu totalment informats

Una de les nostres prioritats és informar en tot moment d’una manera precisa i entenedora. És per això que mantenim un contacte continuat a cadascuna de les etapes del vostre pas per FecunMed.

Durant el diagnòstic de les causes de l’esterilitat, us explicarem en detall les proves que haureu de realitzar i la seva interpretació. Amb aquesta valoració, us informarem de quin és el tractament més adequat per a vosaltres, de quines són les possibilitats d’èxit reals ajustades al vostre cas, de com es desenvoluparà el tractament, i de la viabilitat de les alternatives.

Previ al tractament de Fecundació In Vitro, realitzareu una consulta personalitzada amb els nostres embriòlegs, on us indicarem els aspectes més rellevants del procés de laboratori i del desenvolupament embrionari. Durant la realització de la FIV, us mantindrem informats diàriament de l’evolució dels vostres gàmetes i embrions.

Tot el personal mèdic i administratiu estem sempre a la vostra disposició per tal d’atendre les vostres peticions o ampliar qualsevol informació.

La qualitat per davant

 

Perquè volem oferir garanties de seguretat i qualitat en els processos que realitzem i en l’atenció al pacient, a  FecunMed hem implantat diverses estratègies.

Disposem de l’acreditació ISO 9001, un sistema de gestió de qualitat que mitjançant auditories externes anuals supervisa els nostres processos, tant clínics com de laboratori, i certifica la seva adequació a aquesta norma internacional.
La implantació del sistema de qualitat és també una eina molt útil per progressar en la millora dels nostres serveis i en la vostra satisfacció. Estem oberts i atents als vostres suggeriments personals per millorar dia a dia la nostra atenció i el nostre servei. Per a això, disposem d’enquestes de satisfacció per poder detectar i donar resposta a aquestes necessitats.

Disposem també de l’acreditació Sanitat Excel · lent Privada (SEP). Disposem també de l’acreditació Sanitat Excel · lent Privada

 • Compliment de la norma ISO 9001:2008
 • Avaluació amb el model EFQM: 2003
 • Integració d’ètica, qualitat, seguretat, salut, higiene i medi ambient
 • Definició de recursos estructurals, d’organització, de mitjans i d’informació
 • Definició de serveis, pràctiques i protocols
 • Consulta de la satisfacció del pacient i del personal
 • Gestió dels riscos professionals
 • Gestió de la innovació
 • Treball en equip
 • Mesura i millora continua del funcionament i de la qualitat cientificotècnica del servei.
 • El nostre centre està recolzat pel grup de reproducció assistida Eugin, líder a Catalunya i Europa.

Amb el compromís de ser transparents, a  FecunMed participem voluntàriament en el Registre Nacional de Centres de Reproducció Assistida de la SEF (Societat Espanyola de Fertilitat). Aquest registre fa públics els resultats dels centres participants, i els sotmet a auditories externes periòdiques per certificar les seves dades.

 

Història clínica informatitzada

 

Perquè els nostres professionals han de disposar de tota la vostra informació en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Això representa un pilar fonamental en l’avaluació, control i seguiment del vostre cas. A més, el fet que els diferents professionals disposin de la mateixa informació en el mateix moment, facilita el consens en la presa de decisions.

Així mateix, disposar de les dades informàticament permet determinar més fàcilment conclusions sobre els factors que condicionen els tractaments i l’eficiència dels protocols usats.

Un sistema integral i centralitzat

Oferim un ampli horari d’atenció perquè el tractament interfereixi el menys possible en la vostra activitat habitual. Ens trobareu disponibles sempre que us sigui necessari, ja que podeu contactar amb el personal de guàrdia durant les 24 hores del dia.

Una de les nostres màximes és el treball en equip. Podreu rebre atenció per part de qualsevol dels nostres professionals, ja que el seguiment del vostre cas es realitza de manera conjunta en sessions clíniques, i tots ells coneixen el punt concret en què us trobeu. Això ens permet continuar atenent el vostre cas durant els períodes de formació continuada o de descans del vostre ginecòleg habitual.

Tots els passos dels tractaments es realitzen de forma centralitzada, ja que les consultes mèdiques, el laboratori de Reproducció Assistida, els quiròfans i la zona d’hospitalització es troben situats en un mateix edifici.

Un servei sense esperes

Perquè ja heu esperat prou. Per això no tenim llistes d’espera per a realitzar les primeres visites ni els tractaments. Tenim en consideració els estudis i les proves externes aportades. Agilitzem la prescripció de noves proves necessàries. Avaluem eficientment els resultats de l’estudi previ. Iniciem els tractaments tan bon punt el diagnòstic està definit.

Volem que compliu el vostre somni al més aviat possible!