Tècniques de reproducció assistida

Tècniques

La reproducció assistida és un conjunt de tractaments i tècniques mèdiques que ajuden a produir un embaràs en casos en què aquest no es pot aconseguir de forma natural, ja sigui a causa de problemes de fertilitat, perquè tots dos membres de la parella siguin dones o perquè una dona vulgui ser mare soltera. Les tècniques més conegudes són la inseminació artificial i la fecundació in vitro. No obstant això, en FecunMed no ens limitem a això, pel que oferim altres serveis que et seran d’ajuda a l’hora de formar una família: Tècniques de reproducció assistida:

Embryoscope
Mitjançant l’Embryoscope, o la embrioscòpia, s’empra l’ús d’un incubador que manté in vitro a un embrió viu amb les condicions fisiològiques que necessita, però amb una innovació destacable: conté una càmera que captura imatges del desenvolupament de l’embrió de forma constant. D’aquesta manera, al final del procés, comptarem amb una pel·lícula de l’inici de la vida del teu nadó. Per saber més, pots dirigir-te a la seva secció corresponent al nostre web.

MACS
La tècnica de les columnes de annexina o MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) és un mètode molt innovador i potent, i res invasiu, que facilita la possibilitat de desenvolupar tratsmientos de reproducció a partir de mostres d’espermatozoide altament purificades i amb un nivell de fragmentació del seu ADN baix. Així, augmentem les taxes d’embaràs.

DGP
El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) es pot relacionar amb els cicles de fecundació in vitro. La seva finalitat principal és la de detectar la presència o absència en l’embrió d’anomalies genètiques o cromosòmiques determinades abans que procedim a la seva transferència a l’interior de l’úter.

Congelació embrionària
Els embrions en bon estat que no són transferits durant una fecundació in vitro són bons candidats a participar en una congelació embrionària. Aquest procés assegura la bona preservació i conservació dels embrions durant molt de temps, de manera que en un futur poden resultar útils per produir un embaràs quan la parella o pacient desitgi fer-ho.

Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email: