Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Tècniques de reproducció assistida » DGP (Diagnòstic Genètic Preimplantacional)

DGP (Diagnòstic Genètic Preimplantacional)

El Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) és una tècnica que es pot associar als cicles de FIV i que té com a objectiu detectar la presència o absència de determinades anomalies genètiques o cromosòmiques en els embrions abans del moment de la seva transferència dins de l’úter.

Consisteix en la biòpsia o extracció d’una cèl·lula de l’embrió durant les primeres fases de desenvolupament, habitualment al tercer dia de cultiu. Les cèl·lules extretes són analitzades per valorar la presència de determinades característiques genètiques o cromosòmiques. Un cop conegut el diagnòstic genètic o cromosòmic, els embrions valorats com a normals seran seleccionats per a la seva transferència o congelació, i els anormals seran definitivament descartats.

El DGP és una potent eina per evitar la transmissió de malalties o anomalies genètiques i cromosòmiques als futurs fills, per evitar en determinats casos avortaments espontanis i per millorar l’eficiència dels programes de Fecundació In Vitro.

En els cicles de FIV amb DGP té lloc, per tant, una doble selecció dels embrions transferits: a nivell morfològic i a nivell cromosòmic. Això permet augmentar les possibilitats d’embaràs en la FIV, ja que es minimitza el risc de transferir embrions cromosòmicament anormals, que tendeixen a no implantar o a produir avortaments de forma espontània.

Per tant, i tot i que amb algunes limitacions, el DGP és una tècnica amb un gran potencial diagnòstic.

Tot i això, el DGP no elimina la necessitat de realitzar el diagnòstic prenatal