Avís de complementarietat

La informació que facilitem en aquest lloc web serà sempre considerada com complementària a la que ofereix al professional de la salut al seu pacient o visitant i en cap cas es pretén substituir-la. En cas de dubte, consulti sempre el seu professional sanitari de referència.