Tractaments » Avortament de repetició

Avortament de repetició

Possiblement, pocs problemes ginecològics en l’àmbit de la reproducció resulten tan frustrants per a la dona i la seva parella com l’avortament de repetició.

L’avortament espontani és la complicació més freqüent de l’embaràs, i es produeix en un 15% de les gestacions.

Es parla d’avortament de repetició quan s’han produït dos o més avortaments espontanis consecutius. Aquesta situació fa recomanable l’inici de l’estudi de la parella o la dona infèrtil, ja que si bé hi ha la possibilitat que l’atzar sigui el factor causant, el més probable és que hi hagi algun agent causal.

Davant aquesta situació, el tractament s’ajustarà per donar solució als trastorns observats en el diagnòstic.