Tractaments » Fecundació in vitro (FIV)

Fecundación in vitro (FIV)

La Fecundació In Vitro (FIV) consisteix a posar en contacte al laboratori els oòcits amb els espermatozoides, amb l’objectiu d’aconseguir embrions per transferir dins de l’úter de la dona.

Abans de l’inici del tractament cal realitzar un estudi complet i personalitzat de la parella. Això ens permetrà adaptar aquesta tècnica als seus necessitats particulars i proporcionar-li el millor resultat possible.

La FIV consta de diferents etapes:

Estimulació ovàrica

Consisteix a administrar a la dona uns fàrmacs que augmenten el nombre d’oòcits madurs al ovari. Això permet incrementar l’eficiència dels cicles de fecundació in vitro.

Els nostres ginecòlegs especialistes en reproducció controlen exhaustivament l’estimulació mitjançant ecografies vaginals (que ens permeten valorar el nombre i mida dels fol · licles que contenen els oòcits) i analítiques de sang (per a determinar els valors en sang de determinades hormones).

La nostra experiència ens permet interpretar aquesta informació per personalitzar al màxim la pauta mèdica a seguir, i modificar-la en cas que sigui necessari.

Quan la mesura d’aquests fol · licles i els nivells d’hormona en sang són els adequats, es programa finalment l’extracció dels oòcits.

Extracció dels oòcits

Els oòcits s’obtenen mitjançant una petita intervenció anomenada punció fol·licular, que consisteix a aspirar sota control ecogràfic el contingut líquid dels fol · licles dels ovaris.

Perquè la pacient no noti cap tipus de molèstia durant la intervenció, vam realitzar una sedació general a quiròfan. La punció dura aproximadament uns 20 minuts, després dels quals la pacient estarà en observació unes poques hores. Se li donarà l’alta aquell mateix matí.

Els líquids obtinguts en quiròfan es traslladen al laboratori, on es localitzen els oòcits i s’incuben en mitjans de cultiu fins al moment de la fecundació.

Preparació del semen

Després de l’extracció dels oòcits, se sol · licita una mostra de semen a la parella, o si és el cas, es recorre a mostra testicular o semen de donant.

A continuació, en el nostre laboratori tractarem de recuperar espermatozoides aptes per inseminar o micro injectar en els oòcits.

Inseminació / Microinyecció dels oòcits (ICSI)

La fecundació dels oòcits es pot aconseguir mitjançant dues tècniques:

  • La inseminació convencional: es conreen els oòcits i els espermatozoides junts en unes plaques amb unes petites gotes de medi de cultiu.
  • La microinjecció espermàtica o ICSI: s’introdueix directament un espermatozoide dins de l’oòcit. Aquesta és l’única tècnica que permet aconseguir fecundació en mostres seminals amb baixa concentració i / o mobilitat d’espermatozoides.

No tots els oòcits inseminats o micro injectats fecunden correctament i, per tant, no de tots ells s’obtenen embrions.

Cultiu embrionari

Els oòcits fecundats, anomenats embrions, es mantenen en cultiu a la incubadora durant diversos dies per permetre el seu desenvolupament. El desenvolupament embrionari es basa en un procés anomenat divisió cel · lular mitjançant el qual es produeix un augment del nombre de cèl · lules de l’embrió.

Aquells embrions que tinguin un desenvolupament més satisfactori tindran més possibilitats d’implantar i generar l’embaràs.

Transferència embrionària

La transferència embrionària és el procediment mitjançant el qual es dipositen els embrions seleccionats dins de l’úter de la dona. Es realitza introduint amb delicadesa una fina cànula a través del coll de la matriu fins a arribar a l’interior de l’úter. A través d’ella, es dipositen els embrions. El procés es controla per ecografia abdominal, per visualitzar d’aquesta manera el lloc idoni per deixar suaument els embrions. No és un procés dolorós i només excepcionalment requerirà l’ús d’anestèsia general. Després d’uns minuts de repòs, la dona podrà abandonar el centre.

El seguiment individualitzat de cada cas i de cada embrió determinarà el nombre d’embrions que s’introduiran i el moment més òptim per realitzar la transferència.